Bydelsplan

Kgs. Enghave Lokaludvalgs vision for fremtidens Sydhavnen.
Image
Bavnehøjkvarteret
Photographer
Kurt Lønstrup

Bydelsplaner styrker sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik i København. Man kan kalde bydelsplanerne for lokale hensigtserklæringer fra bydelens borgere til Borgerrepræsentationen om, hvad borgerne ønsker for deres egen bydel i fremtiden. 

En bydelsplan er altså både et visionspapir for lokaludvalgene, en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik til Borgerrepræsentationen, hvor de kan se, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Visioner for Sydhavnen

Kgs. Enghave Lokaludvalgs vision for fremtidens Sydhavnen handler om sundhed og bæredygtighed. I Sydhavnen skal der ske en bedring af borgernes sundhed både fysisk, mentalt og socialt. Samtidig skal der lægges mere vægt på at skabe en bæredygtig bydel, hvor der sættes mere fokus på genbrug, økologi og grøn energi. Sydhavnen skal også være bæredygtig i forhold til at skabe og opretholde en balance, hvor flere børnefamilier end nu bliver boende, samtidig med at der fortsat skal være plads til de socialt udsatte og andre skæve eksistenser.

Planen består både af overordnede visioner og forslag til konkrete projekter, som skal hjælpe bydelen tættere på opfyldelsen af visionerne. Med dette håber vi, at både forvaltningerne, som har været med til at kvalificere projekterne, og Borgerrepræsentationens medlemmer vil være medspillere i også at få dem gennemført.

 

Bydelsplan 2017-2020