Årsplan

Lokaludvalget udarbejder hvert år en plan for temaerne for det kommende års arbejde.

Planen er opdelt på hver af de tre arbejdsgruppers fagområder. Desuden er der sager af fælles interesse samt sekretariatets opgaver.

Nuværende og tidligere årsplaner